WIE EN WAAROM

Sarah Wulteput, verpleegkundige

wie is kinder-maat4.jpg

Het eerste kinderboek

Het boek Oma praat zo gek?! kwam tot stand vanuit mijn praktijkervaring. Ik werk als verpleegkundige op een gemonitorde afdeling waar vaak mensen met een beroerte worden behandeld. Iedereen die met deze aandoening wordt geconfronteerd kan bevestigen dat een beroerte een ingrijpende gebeurtenis is, met verregaande consequenties. Er zijn intussen gelukkig heel wat middelen voorradig om aan volwassenen uit te leggen wat een beroerte is en hoe ze hiermee moeten omgaan. Voor kinderen, die vaak nog veel meer nood hebben aan extra uitleg en omkadering, was er tot op vandaag echter niets voorhanden.

 

Vanuit dit tekort groeide de idee om een kinderboek te ontwikkelen. In het kinderboek Oma praat zo gek?! neemt Aster je mee en vertelt hij over zijn oma die plots een beroerte kreeg.

 

En wat nu?

Het hiaat bij beroerte geldt ook voor vele andere aandoeningen. Om ook hier tegemoet te komen aan de noden van kinderen werd Kinder-maat opgericht. Met dit initiatief willen we vanuit de praktijk nagaan welke noden er zijn, zodat ook kinderen op hun maat en niveau kunnen worden betrokken en geïnformeerd.