top of page
Foto van het kinderboek oma praat zo gek?!

Oma praat zo gek?!

Op een vrijdagmiddag ontdekt Aster dat zijn oma hem niet komt ophalen bij de schoolpoort. Opa vertelt dat oma ziek is geworden. Ze kreeg een beroerte.

Dit boek werd gemaakt om aan kinderen uit te leggen wat een beroerte is. In dit boek gaan we specifiek in op de taalstoornis afasie die hier vaak mee gepaard gaat.

Herken een beroerte!

Snel een beroerte herkennen is belangrijk. De behandelingsmogelijkheden voor een persoon met een beroerte vergroten namelijk wanneer we er tijdig bij kunnen zijn. 

Van kinds af aan de alarmsignalen herkennen kan levens redden. Hieronder vind je de FAST-test. Deze test bevat 4 letters die je helpen om de juiste tekenen van een beroerte te herkennen. 

Face (gezicht): Vraag om te glimlachen en de wenkbrauwen op te trekken.

Arm (arm): Vraag om de arm in te lucht te steken en te kijken of de persoon dit kan uitvoeren.

Speech (taal): Let op de taal en uitdrukkingen van de persoon.

Time (tijd): Snel handelen in deze situaties is van bijzonder groot belang. Een snelle behandeling resulteert in een beter herstel.

Educatie op een speelse manier werkt! 

Kinder-maat heeft ook een workshop beroerte voor kinderen waarbij ze op een speelse manier leren over een beroerte. Na deze workshop weten kinderen wat een beroerte is, wat de alarmsignalen zijn en hoe ze deze kunnen herkennen. 

bottom of page